Flaga                                                                  godło

Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej otrzymało dotację celową w ramach wzmocnienia zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa

Zadaniem dotacji jest: zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia w celu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2

Całkowita wartość dofinansowania: 30 249,00 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania przez Regionalne Centrum Rehabilitacji
i Pomocy Społecznej w Borzęcinie: 30 249,00 zł

Środki finansowe z dofinansowania to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Dofinansowanie obejmuje również możliwość zakupu środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia  w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem  wirusa SARS-CV-2
i przygotowanie na wystąpienia zakażenia w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

 

                                                                                                                                                

Nasza placówka realizuje grant pn. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi 8.240,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 02.11 2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.

 

Nasza placówka realizuje grant pn. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom  Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z zagrożeniem
i skutkami COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 179.130,43 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 26.869,56 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu nastąpi:

 1. 1. Doposażenie stanowisk pracy personelu RCRIPS w Borzęcinie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędny do przeciwdziałania epidemii Covid-19:
 2. 2. Doposażenie RCRIPS w Borzęcinie w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jego skutkami:
 3. 3. Utworzenie 10 miejsc do izolacji/kwarantanny dla mieszkańców RCRIPS w Borzęcinie przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego:
 4. 4. Utworzenie 8 miejsc do izolacji/kwarantanny/noclegu dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2 wraz
  z zapewnieniem wyżywienia:
 5. 5. Wzmocnienie bezpieczeństwa warunków zamieszkania, pobytu oraz pracy w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie wśród jej mieszkańców i pracowników w związku
  z zagrożeniem i skutkami COVID-19

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie.

 

 MZ.png   NFZ.png

 

 

 

 

 

Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie współrealizuje drugi nabór do projektu
pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”dofinansowany
z Funduszy Europejskich
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dofinansowanie obejmuje również możliwość zakupu środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców

Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

 

Dofinansowanie projektu:  3.356,60zł

                    MZ.png                     NFZ.png

 

Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie współrealizuje projekt pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Środki finansowe z projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dofinansowanie obejmuje również możliwość zakupu środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców

Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

 

Dofinansowanie projektu:  10.970,97zł

 

 

 

 • Dzisiejsze popołudnie po raz kolejny spędziliśmy z wolontariuszami

  Wspólnie graliśmy w szachy i wykonywaliśmy jesienne ozdoby. Pracę umilała nam rozmowa! Dziękujemy za odwiedziny i nie możemy doczekać się kolejnych spotkań!
  Czytaj więcej
 • W dniu dzisiejszym po raz kolejny odwiedzili nas uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły.

  Przybyli do nas przebrani w ułańskie stroje co dodatkowo wzbudziło zainteresowanie mieszkańców naszego Domu. Przygotowane przez uczniów czerwono-białe kotyliony wprowadziły nastrój pariotyczny. Całe zamieszanie spowodowane było obchodami 11 listopada. Akademii przygotowanej przez uczniów pod czujnym okiem Pani Joanny Bodzioch i Pana Krzysztofa Przepiórki towarzyszył wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Niektórzy mieszkańcy byli szczerze wzruszeni i z nostalgią wspominali czasy, które dla niektórych z nich są bardzo bliskie.
  Czytaj więcej
 • 1
 • 2

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Domu Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

 

Dom położony z dala od miejskiego zgiełku, wśród lasów, na równinie Kotliny Krakowsko-Sandomierskiej.

Jest Domem pobytu stałego, przeznaczony dla osób w podeszłym wieku 

i niepełnosprawnych fizycznie, zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby swoich mieszkańców. Jednorazowo w Domu może przebywać 100 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn, wymagających stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Dla komfortu mieszkańców w budynku zamontowano windę.

Na posesji przygotowano dla mieszkańców teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Teren działki jest ogrodzony i zabezpieczony zewnętrznym monitoringiem. Pensjonariusze przebywający w Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie mogą zamieszkać w przestronnych, nowocześnie wyposażonych pokojach 2 lub 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje wyposażone są w szafy ubraniowe, szafki przyłóżkowe, stoliki, krzesła, tapczany z pojemnikami na pościel, a w razie potrzeby wysokiej klasy specjalistyczne łóżka szpitalne. Wszystkie łóżka wyposażone są w materace przeciwodleżynowe. Ponadto w każdym pokoju jest telewizor
z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz telefon.

Przy każdym łóżku, w toalecie oraz pod prysznicem zainstalowany jest bezprzewodowy system wywoławczy, dzięki któremu każdy mieszkaniec, a w razie potrzeby, może ze swojego pokoju w łatwy sposób powiadomić personel. Łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadają brodziki prysznicowe bez progów i specjalistyczne poręcze. Dla mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich przygotowano łazienkę z wanną z dostępem z trzech stron, łazienkę do mycia pacjenta leżącego oraz specjalistyczny podnośnik do podnoszenia i przemieszczania tych osób.

Każdy mieszkaniec Domu może, według swojego upodobania, zaaranżować wystrój pokoju. W każdym pokoju mieszkalnym istnieje możliwość korzystania
z darmowego bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.

Dom zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską, a każdy mieszkaniec objęty jest opieką lekarską oraz wsparciem psychologa. Wyposażony jest w gabinet lekarski oraz gabinet pielęgniarsko-zabiegowy. Własna, nowocześnie wyposażona kuchnia oferuje mieszkańcom trzy podstawowe posiłki w ciągu dnia, zgodnie z dietami zalecanymi przez lekarza, zgodnie z dietami zalecanymi przez lekarza, a dodatkowo przez całą dobę dostępne są podstawowe produkty spożywcze. Posiłki można spożywać w dużej, 40 osobowej jadalni obok kuchni lub w małych jadalniach przy pokojach mieszkańców. Na każdym piętrze budynku znajdują się kuchenki pomocnicze do dyspozycji mieszkańców, wyposażone w meble kuchenne, lodówkę, płytę grzewczą, zmywarkę do naczyń oraz czajnik.

W naszym domu znajduje się kilka sal do zajęć terapeutycznych, sala dziennego pobytu z dużym telewizorem i dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Bardzo ważną formą aktywizacji mieszkańców jest terapia zajęciowa oraz ergoterapia.

W Sali fizjoterapeutycznej, zgodnie z zaleceniami lekarza oraz z programem aktywizacji ruchowej mieszkańców, wykonujemy zabiegi rehabilitacyjne: ćwiczenia UGUL, naświetlanie lampą Sollux, masaż klasyczny, kinezyterapię. Fizykoterapeuta wykonuje zabiegi z zakresu fizjoterapii w pokojach mieszkańców, prowadzi także gimnastykę usprawniającą oraz zajęcia na świeżym powietrzu. Na terenie domu znajduje się kaplica.

Pracownicy centrum to profesjonalny, wysoko wyspecjalizowany personel. Pobyt
w domu jest odpłatny. Zasady ustalania i wysokości opłat regulują odrębne przepisy. Troska o zdrowie i dobre samopoczucie podopiecznych jest podstawowym elementem działalności centrum, a jakość ich życia jest dla nas najważniejsza, dlatego wciąż wzbogacamy ofertę wsparcia.

Jeśli nie mieli jeszcze Państwo okazji odwiedzić naszego Domu to serdecznie zapraszamy!

 

zgodnie z RODO publikujemy do Państwa informacji KLAUZULE INFORMACYJNĄ

 

 

 

Nasi partnerzy

 • Urząd Gminy w Borzęcinie

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie

 • Rodzinna Zielarnia

 • Centrum Medyczne KOL-MED

 • 1
 • 2

Jak do nas dojechać?

Dane Kontaktowe

32-825 Borzęcin 591 - Jak dojechać?
Opinie z internetu: 4,9/5 Facebook

Szybki Kontakt

Adres e-mail:
Telefon:
Wiadomość: